Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Test

1 2 3 4

Teerdag 2012

Op zaterdag 24 november hebben wij onze jaarlijkse teerdag gehouden. Op deze dag hadden we een tweetal jubilarissen. Zowel Adrie op 't Hoog als Kees Wolfs zijn inmiddels 50 jaar lid van ons gilde.


1 2 3 4