Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Veerlekracht

Beste vrienden/relaties,

Wellicht hebben jullie op een of andere manier (persoonlijk, updates, website, sociale media ed) op de hoogte zijn van het verdrietige nieuws dat onze kleindochter Veerle (12), oudste dochter van Hanneke en Jan Willem, half januari te horen kreeg dat ze een zeldzame en agressieve hersentumor (DMG) heeft, met een tot nu toe zeer lage overlevingskans. Om die overlevingskans voor Veerle en andere kinderen met dezelfde tumor tenminste een betere kans te kunnen geven is, mede naar het idee van Veerle zelf, de Stichting Veer(le)kracht opgericht. Doel van de stichting Veer(le)kracht is: ‘Geld ophalen voor behandeling van en onderzoek naar DMG bij kinderen’.Kortheidshalve verwijzen wij naar bijgevoegde algemene (Wervings)brief van de stichting    Veer(le)kracht over onder andere de diagnose bij en de behandeling van Veerle, een onepager over DMG, Veer(le)kracht, de medische Trials én hoe jullie Veerle kunnen helpen!

Tevens wordt verwezen naar de website www.veerlekracht.nl waar veel meer informatie is terug te vinden en waar ook de stand van de ‘teller’ van de inzamelingsactie staat: per eind mei 2022 bijna € 100.000!

Veerle toont ondanks haar perspectief een bewonderenswaardige levenslust en straalt kracht (Veerlekracht) uit mede waardoor wij allemaal positief vooruitkijken. In dat licht heeft ons gezin samen met zeer betrokken en lieve vrienden van Hanneke en Jan Willem de Stichting Veer(le)kracht opgericht met het ultime doel; ‘Helpen…..om te Leven” én de stille hoop dat Veerle daar ook nog van kan profiteren.

Jullie kunnen ook op meerdere manieren bij helpen; helpen door de Stichting Veer(le)kracht te steunen met:

*reeds georganiseerde en lopende acties financieel te ondersteunen.

*Zelf een actie te initieren of ontplooien met als doel: ‘geld inzamelen voor Veer(le)kracht’.

*Door de bijgaande wervingsbrief en/of onepager met de website www.veerlekracht.nl

 te delen in jullie netwerk met nadrukkelijk verzoek: Doe Mee…Doneer ook!

*Door rechtstreeks te doneren op het rekeningnummer van de Stichting Veer(le)kracht

 NL85 RABO 0190 604980 t.n.v Stichting Veer(le)kracht te Oisterwijk of gebruik te maken van

 de Doneerknop op de website.

 

Wij hebben er vertrouwen in dat de benodigde € 200.000 voor de start van het onderzoek/trial (dus los van het vervolgonderzoek en behandelingen waar nog veel meer geld voor nodig is) mede door jullie hulp in het najaar beschikbaar is. En wat zou het fijn zijn als Veerle aan dat eerste onderzoek kan meedoen want alles is immers gericht op het ultime doel: ‘Helpen…..om te leven’!!

Heel veel lieve groeten uit Oisterwijk.

Carla en Yvo Kortmann

Hertog Hendriklaan 2 5062 CJ Oisterwijk

Tel 0031653930864