Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Kees Bierkens nieuwe Koning

 

Kees Bierkens mag zich voor de komende vier jaar Koning noemen van het gilde Sint Catharina. Onder grote belangstelling is na een zinderende, warme strijd van ongeveer 30 minuten de wedstrijd beslist.De gelukkige winnares van het schietarrangement is hoe kan het ook anders, zijn vrouw Tonnie geworden, Kees en Tonnie van harte gefeliciteerd.

 

Zoals reeds vorige week aangekondigd staat op Kermismaandag het Koningschieten bij gilde Sint Catharina centraal.

Hier voorafgaand hebben we afgelopen dinsdag de “leugenvogel” van de schutsboom geschoten. Na intensief schieten van ongeveer 45 minuten was het onze dekenschrijver Jan Wolfs die het gelukkige schot had.

De dag zelf begint met het uithalen van onze “oude” Koning Sjef van Roessel. Hier worden we ontvangen met een koffietafel en daaropvolgend brengt onze Vaandrig hem een laatste vendelgroet.

Samen met de andere Moergestelse Gilden wordt er vervolgens  in de St. Jans Onthoofding een kerkdienst gehouden, bijgewoond door Burgemeester Hans Janssen.

De dienst wordt voorgegaan door pastor Ad Verest. Na het zegenen van de vogels en het brengen van de vendelgroet gaat ieder gilde terug naar zijn gildehuis.

Kleine kanttekening: gilde Sint Joris was die dag in rouw vanwege een overleden gildebroeder, Gijs van de Wouw, die diezelfde dag ook begraven werd. Om traditionele redenen neemt het gilde dan niet deel aan formele activiteiten en dat is ook de reden waarom dit gilde deze dag niet aanwezig was.

In prachtige zonneschijn worden we door het gilde Sint Sebastiaan en Barbara opgehaald om vervolgens in optocht, vergezeld van vaandels, vlaggen en trommen naar het schietterrein gelegen  achter het klooster bij park Stanislaus te gaan. Aldaar aangekomen lopen we met zijn allen driemaal linksom om de schutsboom; dit om de boze geesten te verdrijven.

Vervolgens begint het Koningschieten. Na het ontsluiten van de boom wordt het zilver van de “oude” Koning aan de schutsboom gehangen. Wethouder Verhoeven, die de burgemeester had vervangen, mag als eerste een drietal pijlen schieten op de vogel, gevolgd door pastor Ad Verest. Beide heren hadden twee voltreffers, maar de vogel viel niet.

De schutboom wordt  naar beneden gehaald, waarbij de twee Hoofdmannen de  vogel terugplaatsten en deze wordt ditmaal iets vaster gezet. De “oude” Koning mag drie maal alleen op de vogel schieten om te proberen zich opnieuw tot Koning te schieten. Ondanks het feit dat alle drie de schoten voltreffers waren, blijft de vogel ongeroerd zitten. De andere gildebroeders mogen nu ook meedingen naar het Koningschap. Na een zinderende, warme strijd van ongeveer 30 minuten en 105 rake schoten is de wedstrijd beslist. Ondanks de negen serieuze kandidaten voor het Koningschap is het uiteindelijk Kees Bierkens gelukt om als nieuwe Koning uit de bus te komen.

Daarna volgt het ceremoniële gedeelte; installatie van de nieuwe Koning.

Kees  wast zijn handen, droogt ze en gooit vervolgens een zilveren munt in een tinnen schaal. Daarna krijgt Kees  het Koningszilver omgehangen, waarna de Vaandrig het moedervaan op de grond legt, zodat hij hier overheen kan en mag lopen.

De Vaandrig brengt vervolgens een vendelgroet aan de nieuwe Koning  en zijn partner, Hoofdman. Als afsluiting van de ceremonie wordt er erewijn geschonken aan alle genodigden. Aansluitend is er voor de genodigden en aanwezigen de  gelegenheid om Kees  te feliciteren met zijn Koningschap.

Na een korte verbroedering op het schietterrine, gaan de Gilden gezamenlijke met alle genodigden naar het gildehuis van Gilde St. Catharina, de Klaore.

Om 18.00 uur wordt vervolgens de winnaar getrokken uit de vele inzendingen “wie wordt de nieuwe Koning van gilde Sint Catharina”. De gelukkige winnaar is de vrouw van Kees, Tonnie, die met 104 geraden schoten won  en zij heeft een schietarrangement voor 15 à 20 personen gewonnen bij ons gilde.

Daarna wordt de verbroedering voortgezet en geproost op de nieuwe Koning Kees.

Om de vele omstanders toch op de hoogte te houden van de traditionele gebeurtenissen, heeft onze gildebroeder Cees van Dijk het geheel aan elkaar gepraat. Cees hiervoor onze hartelijke dank.

 

Kees nogmaals van harte gefeliciteerd en veel plezier in je nieuwe ambt als Koning van Gilde St. Catharina Moergestel.