Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Nieuwe Koning Sjef van Roessel

\"\"

Sjef van Roessel mag zich voor de komende vier jaar Koning noemen van het gilde Sint Catharina. Onder grote belangstelling is na een zinderende, zeer warme strijd van ongeveer 45 minuten de wedstrijd beslist.
De gelukkige winnaar van het schietarrangement is Robert van Korven geworden, Robert van harte gefeliciteerd.

 

Zoals reeds vorige week aangekondigd staat op Kermismaandag het Koningschieten bij gilde Sint Catharina centraal.
Hier voorafgaand hebben we afgelopen dinsdag de “leugenvogel” van de schutsboom geschoten. Na intensief schieten van ongeveer 45 minuten was het onze hoofdman Peter Wolfs die het gelukkige schot had.
De dag zelf begint met het uithalen van onze “oude” Koning Gos Denissen. Hier worden we ontvangen met een koffietafel en daaropvolgend brengt onze Vaandrig hem een laatste vendelgroet.
Samen met de andere Moergestelse Gilden wordt er vervolgens  in de St. Jans Onthoofding een kerkdienst gehouden, bijgewoond door waarnemend Burgemeester Joost Wagemakers.
De dienst wordt voorgegaan door pastor Ad Kennes. Na het zegenen van de vogels en het brengen van de vendelgroet gaat ieder gilde terug naar zijn gildehuis.
In prachtige zonneschijn worden we door de andere Gilden opgehaald om vervolgens in optocht, vergezeld van vaandels, vlaggen en trommen naar het schietterrein gelegen  bij partyboerderij ’t Draaiboompje te gaan. Aldaar aangekomen lopen we met zijn allen driemaal linksom om de schutsboom; dit om de boze geesten te verdrijven.
Vervolgens begint het Koningschieten. Na het ontsluiten van de boom wordt het zilver van de “oude” Koning aan de schutsboom gehangen. Joost Wagemakers mag als eerste een drietal pijlen schieten op de vogel, gevolgd door pastor Ad Kennes.
De schutboom wordt  naar beneden gehaald, waarbij de drie Hoofdmannen de  vogel terugplaatsten en deze wordt ditmaal iets vaster gezet. De “oude” Koning mag drie maal alleen op de vogel schieten om te proberen zich opnieuw tot Koning te schieten. Ondanks het feit dat alle drie de schoten voltreffers waren, blijft de vogel ongeroerd zitten. De andere gildebroeders mogen nu ook meedingen naar het Koningschap. Na een zinderende, zeer warme strijd van ongeveer 45 minuten is de wedstrijd beslist. Ondanks de zes à zeven serieuze kandidaten voor het Koningschap is het uiteindelijk Sjef van Roessel gelukt om als nieuwe Koning uit de bus te komen.
 
Daarna volgt het ceremoniële gedeelte; installatie van de nieuwe Koning.
Sjef  wast zijn handen, droogt ze en gooit vervolgens een zilveren munt in een tinnen schaal. Daarna krijgt Sjef  het Koningszilver omgehangen, waarna de Vaandrig het moedervaan op de grond legt, zodat hij hier overheen kan en mag lopen.
De Vaandrig brengt vervolgens een vendelgroet aan de nieuwe Koning  en zijn partner, Hoofdman en Erehoofdman. Als afsluiting van de ceremonie wordt er erewijn geschonken aan alle genodigden, welke aanboden wordt door onze waarnemend Burgemeester. Aansluitend is er voor de genodigden en aanwezigen de  gelegenheid om Sjef  te feliciteren met zijn Koningschap.
Na een korte verbroedering in partyboerderij ’t Draaiboompje, gaan de Gilden gezamenlijke met alle genodigden naar het gildehuis van Gilde St. Catharina, de Klaore.
Om 17.00 uur wordt vervolgens de winnaar getrokken uit de vele inzendingen “wie wordt de nieuwe Koning van gilde Sint Catharina”. De gelukkige winnaar is Robert van Korven uit Moergestel en hij heeft een schietarrangement voor 15 à 20 personen gewonnen bij ons gilde.
Daarna wordt de verbroedering voortgezet en geproost op de nieuwe Koning Sjef.
Om de vele omstanders toch op de hoogte te houden van de traditionele gebeurtenissen, heeft onze gildebroeder Cees van Dijk het geheel aan elkaar gepraat. Cees hiervoor onze hartelijke dank.
 

Sjef nogmaals van harte gefeliciteerd en veel plezier in je nieuwe ambt als Koning van Gilde St. Catharina Moergestel.