Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Persbericht

 

34ste keer verschieting “Rad van Sinte Catrien” bij Gilde St. Catharina Moegestel

 

Afgelopen zondagen 7 en 14 april jl. heeft Gilde St. Catharina Moergestel voor de 34ste keer de verschieting om het “Zilveren Rad van Sinte Catrien” georganiseerd.

Hierbij werd geschoten met het wapen kruisboog op wip en handboog op wip.

Mede dankzij het goede schietweer hebben over de twee schietdagen verdeeld, 158 schutters van 25 verschillende gilden hun geluk mogen beproeven naar het fel begeerde zilveren Rad van Sinte Catrien.

 

Van deze schutters waren er 17 die het maximale aantal van 20 punten heeft geschoten, welke streden om het “Zilveren Rad van Sinte Catrien”. In deze groep waren 3 schutters van ons gilde vertegenwoordigd, maar de concurrentie bleek te sterk.

Na een zinderende afkampwedstrijd werd het zilveren rad gewonnen door Henry van Berkel  van het gilde Sint Joris uit Diessen. Tweede werd Piet Schellekens (gilde O.L.V. Broederschap Oirschot) en de derde plaats werd bezet door onze eigen hoofdman Peter Wolfs.

 

De 2de zondag trokken er 16 handboogschutters ten strijde. Dit jaar namen 2 gilden deel aan de wedstrijd. Het gilde Sint Sebastiaan en Barbara uit ons eigen dorp en het gilde Sint Sebastiaan uit Diessen. Winnaar werd Peter van Oort van gilde Sint Sebastiaan uit Diessen met 12 punten.

 

Ons gilde kijkt terug op een zeer geslaagde en broederlijke verschieting van het “Zilveren Rad van Sinte Catrien”. Zij wil alle winnaars van harte feliciteren met hun behaalde prijzen en iedereen bedanken voor het welslagen van deze twee schietdagen.