Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Het idee

 

Het idee

Het idee voor een Gildefeest ontstond uit de achterliggende gedachte, dat St. Catharina in 2002 haar laatste feest heeft gevierd, het 525-jarig bestaan, en dat de stap naar het volgende jubilea toch wel heel erg ver weg lag (in 2027 het 550- jarig bestaan).

 

Het feestcomité “Gildefeest St. Catharina”, dat de organisatie van het komend gildefeest in handen heeft, heeft zoals goede Gildebroeders betracht, er meteen de schouders onder gezet om de dag perfect te laten verlopen. Aangezien de niet-gildemens het Gilde veelal ziet als een nostalgische, traditionele vereniging is er gezocht naar een passend motto\"Het gilde... meer dan een traditie!!\" 

 

De Gildedag

Het gildefeest vindt dus op zondag 18 mei plaats en wordt gehouden op het terrein achter de molen aan De Scheerman. Van daaruit wordt gestart met een optocht, die door het dorp en zoals de traditie vereist langs de kerk voert, om weer te eindigen op het gildeterrein. Van de ruim 50 gilden die worden verwacht zijn er 40 uit de eigen Kring afkomstig. Daarnaast wil St. Catharina nog eens 15 tot 20 bevriende gastgilden uitnodigen. Reserveer 18 mei 2014 alvast in uw agenda, want een Gildedag blijft een zeldzaam festijn.

  Terug