Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Motto

\"sint

Zondag 18 mei 2014 organiseert Gilde Sint Catharina een groots gildefeest.

De dag staat in het teken van het motto:

\"Het gilde... meer dan een traditie!!\" 

 

Met dit motto wil Gilde St. Catharina benadrukken, dat zij in 2014 nog een actieve en passende rol vervult in de maatschappij. Vanuit het verleden heeft het gilde altijd al een dienstverlenende rol gespeeld; de schuttersgilden werden immers opgericht om de gemeenschap te beschermen tegen kwaadwillende benden en veroveraars. Daarnaast staan zij klaar voor hun medebroeders en- zusters, wanneer die te maken hebben met tegenslag, ziekte of overlijden. St. Catharina wil verder gaan en aantonen, dat zij in deze participatiemaatschappij ook breed-maatschappelijk een grote rol kan en wil vervullen. De Gildedag staat daarom niet enkel in het teken van de verbroedering en de samenhorigheid, maar ook in het teken van ondersteuning van de zwakkeren in onze maatschappij. 

 

Terug