Logo
Logo Logo Logo Gilde Sint Catherina Moergestel, Anno 1477
Logo

Koningsschieten 2013

 

Nieuw koning is geworden ----> Sjef van Roessel

 

 Gos DenissenPrijsvraag

Wie wordt de nieuwe koning van gilde Sint Catharina

Op kermismaandag 8 juli as wordt jaarlijks het koningsschieten van de 3 Moergestelse gilden gehouden. Dit jaar is het gilde Sint Catharina aan de beurt.

De traditie begint al een week voor  Kermismaandag met het plaatsen van de “leugenvogel”  en vervolgens het sluiten van de schutsboom door de Hoofdmannen van de Moergestelse Gilden. De leugenvogel dient als een soort oefenvogel voor de daadwerkelijk verschieting. Is deze er eenmaal afgeschoten dat mag er niet meer op de boom geoefend worden.

Dan Kermismaandag. De dag begint ’s morgens om 08.00 uur met het uithalen van onze “oude” Koning Gos Denissen.  Vervolgens wordt er om 10.00 uur een heilige mis gehouden in de St. Jans Onthoofding; tijdens deze viering worden ook de vogels gezegend.

Om 11.30 uur gaan we met de andere Moergestelse Gilden in optocht, vergezeld van vaandels, vlaggen en trommen naar het schietterrein gelegen  bij partyboerderij ’t Draaiboompje. Aldaar aangekomen lopen we met zijn allen driemaal linksom om de schutsboom; dit om de boze geesten te verdrijven.

Daarna begint het Koningschieten. Allereerst wordt de boom ontsloten. De “oude” Koning wordt van zijn Koningszilver ontdaan en het zilver wordt aan de schutsboom gehangen. Als eerste mogen zowel het Burgerlijk Gezag als Kerkelijk Gezag en de “oude” Koning  een drietal pijlen schieten op de vogel. Indien de vogel niet “gevallen” is mogen daaropvolgend de overige gildebroeders meedingen naar het Koningschap.

Indien de nieuwe Koning bekend is volgt het ceremoniële gedeelte; installatie van de nieuwe Koning.  Deze wast zijn handen in een tinnen schaal, droogt ze vervolgens en gooit een zilver munt in de schaal (dit is de vergoeding voor de knecht). Daarna wordt hem het koningszilver omgehangen en mag hij het moedervaan betreden. De Vaandrig brengt een vendelgroet aan de nieuwe Koning en als afsluiting van de ceremonie wordt er erewijn geschonken aan de genodigden, welke aanboden werd door onze Burgemeester.

Wij hebbGos Denissenen een prijsvraag uitgeschreven wie er dit jaar de nieuwe Koning gaat worden; blijft het Gos Denissen of wordt het iemand anders … Klik op de foto voor de fotogalerie. Iedere gildebroeder die langer dan 4 jaar lid is van ons gilde mag in principe meeschieten om het Koningschap. Het kan dus gebeuren dat de nieuwe koning niet tussen de geplaatste foto’s staat.

Onder de juiste inzenders wordt een prijs getrokken; hij/zij krijgt een schietarrangement aangeboden voor 10 à 15 personen op ons schietterrein aan de Heuvelstraat te Moergestel.

Ingevulde antwoordstrookjes kunt u inleveren bij een van onze gildebroeders; dit kan t/m maandag 8 juli, voordat we beginnen met het Koningsschieten. Om 17.00 uur vindt de trekking van de prijsvraag in café De Klaore plaats. Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen dien je hierbij aanwezig te zijn.

 Voor het volledige programma klik hier.